VIDEO/AUDIO/MUSIC

Thời sự Bình Dương

CSGT Bình Dương sẵn sàng, chủ động đảm bảo trật tự ATGT

Với phương châm sẵn sàng, chủ động trong mọi tình thế, cảnh sát giao thông Bình Dương đã không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong từng giai đoạn phát triển.


  • Bookmarks

Thời sự Bình Dương