Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cho biết, ở Việt Nam có khoảng hơn 50 triệu người sử dụng internet; trong đó có 1/3 người sử dụng là trẻ chưa thành niên và thanh niên (15-24 tuổi); 68% trẻ em tự học cách dùng internet.

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cho biết, ở Việt Nam có khoảng hơn 50 triệu người sử dụng internet; trong đó có 1/3 người sử dụng là trẻ chưa thành niên và thanh niên (15-24 tuổi); 68% trẻ em tự học cách dùng internet.

Theo khảo sát của tổ chức này, 40% trẻ em cho biết tìm hiểu trên internet về học tập, sức khoẻ, làm đẹp. Có đến 30% các em cho rằng không thoải mái khi có những nội dung khiêu dâm trên internet; mỗi ngày, có khoảng 720.000 hình ảnh trẻ em bị xâm hại đưa lên mạng… Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cũng cho biết, khi tham gia mạng trực tuyến, các em có nguy cơ gặp rủi ro, như: tiếp xúc tư liệu không phù hợp, kích động bạo lực; lạm dụng tình dục, quấy rối, dụ dỗ…; trong khi đó, trẻ em chưa nhận thức đầy đủ về những nguy cơ tiềm tàng khi sử dụng internet, phụ huynh gặp khó khăn trong việc giám sát hiệu quả hoạt động của trẻ trên mạng.

Hiện nước ta chưa thực thi hệ thống để quản lý tội phạm tình dục trẻ em và để ngăn chặn việc trẻ em bị xâm hại, Việt Nam cũng chưa có truy cập vào cơ sở dữ liệu bóc lột tình dục trẻ em quốc tế của Interpol.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG