Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp các ngành, đến nay công tác thu chi ngân sách của tỉnh Bình Dương đã cơ bản đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự n lực của các cấp các ngành, đến nay công tác thu chi ngân sách của tỉnh Bình Dương đã cơ bản đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Cụ thể trong 9 tháng năm 2019, thu ngân sách ước thực hiện 43 ngàn 500 tỷ đồng, đạt 80% dự toán của Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt 31 ngàn 500 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 12 ngàn tỷ đồng, đạt 83% dự toán và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Về tổng chi ngân sách ước thực hiện 8710 tỷ đồng, đạt 36% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi cho đầu tư phát triển chiếm 35,8% tổng chi. Về tổng nợ đọng thuế đến hết tháng 8 năm 2019 là 2894 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 2 ngàn 038 tỷ đồng, bằng 5,1% dự toán thu. Trong 3 tháng còn lại của năm 2019, các cấp, các ngành của tỉnh BD đang tăng cường rà soát nguồn thu, thực hiện việc chống thất thu thuế và tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công điều chỉnh năm 2019 và đôn đốc các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:
- Website: www.btv.org.vn, www.btv.vn, www.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG