Ủy ban này cho biết cuộc bầu cử ở bên ngoài Ai Cập sẽ diễn ra trong các ngày từ 16-18/3 tới, và bầu cử trong toàn quốc sẽ từ ngày 26-28/3.