Thi đua yêu nước - 9/7/2024

Với những đứa trẻ không may mắn, mồ côi cha, mẹ thì sự thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần là vô cùng lớn. Và khi ấy, tình yêu thương, sự chia sẻ và động viên của toàn xã hội đến với các em dù là nhỏ bé cũng rất đáng quý. Do vậy chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp nhiều trẻ em mồ côi có thêm điều kiện học tập, phát triển và trưởng thành, động viên các em vươn lên trong cuộc sống.