Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump đang bước vào giai đoạn nước rút. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng.