Theo Reuters, ngày 16/6, một người phát ngôn của Bộ phụ trách vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, cho biết có thể sẽ không có thỏa thuận nào được ký về việc rời khỏi EU trừ phi có đảm bảo về quan hệ trong tương lai giữa Anh và khối này.