Ngày 10/12, tân Tổng thống Argentina Javier Milei đã ra nghị định cắt giảm một nửa tổng số bộ trong Chính phủ của quốc gia Nam Mỹ này, từ 18 bộ xuống còn 9 bộ.

Theo Văn phòng Tổng thống Argentina, Nghị định Cần thiết và Khẩn cấp, sắc lệnh đầu tiên được ông Milei ban hành sau khi chính thức nhậm chức, là một phần trong biện pháp cắt giảm mạnh chi tiêu công của nhà lãnh đạo này.

Tổng thống đắc cử Argentina cũng quyết định thành lập hai bộ mới là Bộ Nguồn nhân lực- trên cơ sở sáp nhập các Bộ Phát triển Xã hội, Giáo dục, Lao động, Phụ nữ và Văn hóa- và Bộ Cơ sở Hạ tầng- bao gồm các lĩnh vực công trình công cộng, nhà ở, thông tin liên lạc và giao thông vận tải