Ngày 11/12, Australia thông báo sẽ thắt chặt quy định về thị thực cho sinh viên quốc tế và lao động tay nghề thấp nhằm giảm 50% lượng người nhập cư trong 2 năm tới.Động thái trên được đưa ra nhằm mục đích điều chỉnh lại hệ thống nhập cư mà chính phủ cho rằng đã tồn tại một số vấn đề.

Số lượng người nhập cư ròng dự kiến tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay 510.000 người trong tài khóa 2022 - 2023. Theo Bộ trưởng Nội vụ Australia Clare O'Neil, lượng người nhập cư ròng tăng mạnh trong tài khóa 2022 - 2023 chủ yếu là do số sinh viên quốc tế tăng. Với việc thắt chặt quy định về thị thực này, số người nhập cư vào Australia dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 250.000 người trong tài khóa 2024 - 2025 và 2025 - 2026, tương đương mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.