Chiến tranh đã lùi xa nhưng kí ức về những ngày tháng chiến đấu hào hùng cùng đồng đội khi còn làm bác sĩ quân y trong chiến trường vẫn vẹn nguyên trong trái tim người chiến sĩ năm nào. Chúng ta hãy lắng nghe và cảm nhận trái tim của người lính năm xưa để cảm nhận vẹn nguyên cuộc sống hôm nay.