Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ở huyện Bắc Tân Uyên cơ bản hoàn tất, đảm bảo chất lượng và quân số trong đợt giao nhận quân năm 2024.