Sáng 9/6, huyện Bắc Tân Uyên làm việc với Viện quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia thảo luận về phương án quy hoạch phát triển huyện trong quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.