Bắt đầu thực hiện chương trình Thường trực Tỉnh ủy dành 1 buổi sáng thứ 2 hàng tuần để nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, và các địa phương, các sở ngành báo cáo từng khó khăn vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết, Sáng nay, Thường trực Tỉnh Ủy đã nghe báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị liên quan đến các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư và cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.