Chiếc áo gi-lê này được may vào khoảng những năm 1770, cùng thập kỉ khi Cook đặt chân đến Australia- trở thành người châu Âu đầu tiên đến bờ biển phía đông Australia và xác nhận sự tồn tại của châu lục này lần đầu tiên vào năm 1770.