Bảo tàng Smithsonian muốn sưu tập đạo cụ và trang phục của “The Walking Dead” không chỉ vì đây là bộ phim thành công về mặt thương mại và được nhiều người yêu thích, mà còn vì Xác sống giúp mô tả "Trải nghiệm Mỹ".