Bàu Bàng phải “xanh hóa” 6 điểm vàng, phải truy ra nguồn lây nhiễm tại các công ty và có giải pháp khống chế lây nhiễm trong cộng đồng. Đó là chỉ đạo của Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - trong chuyến kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Mời quý vị xem chương trình của Đài PT-TH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn

- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS, Android)

- Facebook: www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG