Huyện Bàu Bàng có hơn 86.000 dân. Trong đó, tỉ lệ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi 1 đạt 100.024 (đạt tỷ lệ 115,9%), mũi 2: 89.956 (đạt tỷ lệ 104,2%), mũi 3: 77.322 (đạt tỷ lệ 89,5%), nhưng mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên còn thấp, mới hơn 3.000 liều (đạt tỷ lệ 3,6%).