Sáng sớm 26/9 (theo giờ Việt Nam), đảng đứng đầu liên minh trung tả tại Italia - đảng Dân chủ (PD) thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua, đồng thời thông báo sẽ là lực lượng đối lập lớn nhất trong nghị viện nhiệm kỳ tới.

 Theo kết quả sơ bộ, liên minh cánh hữu do đảng Anh em Italia (FdI) đang dẫn đầu với 43% phiếu ủng hộ và đang trên đường chiếm đa số rõ rệt trong nghị viện. Truyền hình RAI cho biết liên minh cánh hữu có thể giành được từ 227 đến 257 ghế trong Hạ viện gồm 400 ghế, và 111 đến 131 ghế trong Thượng viện gồm 200 ghế.