Đến thời điểm này, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp thị xã Bến Cát tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 100% thanh niên trúng tuyển đã có mặt tại địa phương, sẵn sàng lên đường tòng quân với số lượng và chất lượng đảm bảo theo chỉ tiêu được giao.