Tỉnh Bình Dương vừa xét công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đó là các xã: An Bình, Phước Hoà (huyện Phú Giáo), Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng). Như vậy đến nay, Bình Dương đã có 46/46 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã hoàn thành chương trình sớm

Tỉnh Bình Dương vừa xét công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, đó là các xã: An Bình, Phước Hoà (huyện Phú Giáo), Trừ Văn Thố (huyện Bàu Bàng). Như vậy đến nay, Bình Dương đã có 46/46 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đã hoàn thành chương trình sớm hơn 2 năm so với kế hoạch.

BÌNH DƯƠNG: 46/46 XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Với sự nỗ lực của các địa phương, sự chung tay góp sức của nhân dân, 3 xã gồm: An Bình, Phước Hoà, Trừ Văn Thố đều đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Nhóm các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội như: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn được đầu tư hoàn chỉnh. Nổi bật, các tuyến đường xã, đường từ trung tâm xã đến huyện đều được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; đường trục ấp, liên ấp cũng đã được cứng hóa đạt 100%, đảm bảo thuận lợi trong lưu thông. Nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất cũng được thực hiện đạt và vượt chuẩn đề ra. Hiện trên địa bàn 3 xã đều đã xây dựng được các mô hình liên kết sản xuất mang hiệu quả kinh tế cao, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt mức trên chuẩn qui định chung, với mức hiện nay đã đạt từ 51 triệu đồng đến 54 triệu đồng/người/năm. Các tiêu chí về y tế, văn hóa, môi trường được chú trọng, góp phần làm thay đổi thực chất đời sống cư dân và diện mạo nông thôn mới.

Đến nay, Bình Dương đã có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới gồm: huyện Dầu Tiếng đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Tân Uyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thị xã Bến Cát vừa được phê duyệt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đang tiếp tục tập trung các điều kiện để thực hiện tốt nhất chương trình, sớm đưa các huyện Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới. Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Bình Dương có 100% huyện đạt chuẩn, các thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 30% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục với mục đích chính là nâng cao đời sống cư dân nông thôn. Do đó, trên nền tảng kết quả đã đạt được, Bình Dương đang tiếp tục tập trung và nỗ lực nâng cao chất lượng tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn. Những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình sẽ tiếp tục được phát huy để chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, tạo sự chuyển biến rõ nét ở các vùng nông thôn của tỉnh.