Bằng tình yêu lao động, tư duy nghệ thuật, sự năng động sáng tạo, những thế hệ người Bình Dương đã tạo lập nên những ngành nghề thủ công truyền thống nổi tiếng. Để đến hôm nay, hậu thế lại tiếp tục gìn giữ và phát triển những ngành nghề ấy, nâng lên một tầm cao mới