Mời các bạn xem các chương trình Phòng cháy chữa cháy tại: http://btv.org.vn/tin-tuc/phong-chay-chua-chay

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Bình Dương đã chủ động ban hành các chỉ thị, văn bản chỉ đạo tăng cường công tác PCCC, nhất là tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; quan tâm chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC và CNCH từ cấp tỉnh đến cấp xã… Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC luôn được chú trọng, các mặt công tác nghiệp vụ về PCCC được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. 

Các bạn có thể xem chương trình của Đài PTTH Bình Dương trên các địa chỉ:

- Website: www.btv.org.vnwww.btv.vnwww.btv.com.vn
- App: btvgo (trên cả 2 hệ điều hành: iOS , Android)
- Facebook:  https://www.facebook.com/btvtruyenhinhbinhduong

- Youtube: www.youtube.com/btvgo

- Zalo: 0966.339.279 – TRUYỀN HÌNH BÌNH DƯƠNG