Bình Dương quyết tâm trở thành trung tâm vệ tinh, nơi tập kết hàng hóa và dịch vụ logistics, đồng thời hình thành chuỗi cung ứng, thúc đẩy phân phối, xuất khẩu, tạo ra các trung tâm logistics có quy mô cấp khu vực.