Theo kế hoạch, từ ngày 31/5, trên 23.900 thí sinh tỉnh Bình Dương bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT Công lập năm học 2024-2025. Năm nay, toàn Tỉnh có 46 hội đồng coi thi, tăng 2 hội đồng so với năm 2023.