Mùa khô hàng năm bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Hiện đang là cao điểm mùa khô, việc đảm bảo nước tưới cho sản xuất, nhất là với cây ngắn ngày hết sức cần thiết.

Mùa khô hàng năm bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau. Hiện đang là cao điểm mùa khô, việc đảm bảo nước tưới cho sản xuất, nhất là với cây ngắn ngày hết sức cần thiết. Ở Bình Dương, với việc đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi đã đảm bảo nước tưới cho các vùng trồng lúa và rau màu trong tỉnh.

Trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, ngoài 2 hệ thống thủy lợi tự chảy là hệ thống thủy lợi Đá Bàn - Suối Sâu và Hồ chứa nước Đốc Nhàn; còn có 6 trạm bơm điện được đầu tư gồm: Trạm bơm điện Tân Mỹ 1, Tân Mỹ 2, Thường Tân 1, Thường Tân 2, Trạm bơm điện Lạc An và Trạm bơm Vũng Gấm. Chỉ riêng hệ thống thủy lợi tự chảy Đá Bàn - Suối Sâu chảy dọc theo 2 kênh Thường Tân, Lạc An với chiều dài hơn 15 km đã đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất lúa và rau màu của 3 xã Thường Tân, Tân Mỹ, Lạc An. Cùng với đó, 6 trạm bơm điện được vận hành đều đặn đảm bảo nước tưới cho toàn bộ diện tích gieo trồng lúa, rau màu mỗi năm 3 vụ với hơn 1.000 hecta và kể cả diện tích trồng cây có múi trên địa bàn các xã.

Còn trên địa bàn TX Tân Uyên, ngoài công trình tự chảy đập Ông Hựu ở phường Uyên Hưng còn có 3 trạm bơm điện gồm: Trạm bơm điện Bạch Đằng, Tân An, Tân Long ở xã Bạch Đằng đảm bảo bơm tưới, cấp nước phục vụ cho trên 240 hecta diện tích sản xuất lúa và hoa màu trên địa bàn thị xã. Trong đó, chủ yếu là 3 trạm bơm điện ở xã Bạch Đằng phục vụ nước tưới cho 130 hecta lúa và 10 hecta rau màu ở xã cù lao.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đạt trên 22.000 hecta. Trong đó, diện tích lúa hơn 6.300 hecta, diện tích rau đậu các loại hơn 6.500 hecta. Đây là những loại cây trồng đòi hỏi phải đảm bảo nguồn nước tưới thường xuyên. Do đó, ở các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ với 45 công trình thuỷ lợi tự chảy và trạm bơm điện đã đáp ứng nước tưới cho diện tích gieo trồng cây hàng năm của nông dân trong tỉnh.

Trong mùa khô, mực nước các hồ chứa xuống thấp. Do đó, việc thực hiện nạo vét khơi thông ở các cửa lấy nước và hệ thống thủy lợi tự chảy để nâng cao hiệu quả phục vụ, chủ động nguồn nước tưới là việc làm cần được chú trọng thường xuyên. Cùng với đó, máy bơm và thiết bịcần được kiểm tra để sửa chữa kịp thời nếu có hư hỏng, đảm bảo phục vụ nước cho sản xuất, giúp nông dân an tâm canh tác xuyên suốt các mùa vụ trong năm.