Để định hướng đổi mới thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình số 34 của Tỉnh uỷ về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Để định hướng đổi mới thu hút đầu tư chủ động, hiệu quả,  UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình số 34 của Tỉnh uỷ về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm huy động các nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Trong đó, tập trung thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài , chú trọng nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước, tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Mục tiêu đặt ra trong 5 năm 2016-2020 là thu hút vốn FDI trên 7 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư trong nước 110.000 tỷ đồng và 23 ngàn doanh nghiệp đăng ký mới.

Trong giai đoạn này, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành nghề dịch vụ chất lượng cao, dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp; các ngành công nghiệp tạo ra giá trị sản phẩm lớn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đất đai, giảm dần các ngành nghề thâm dụng lao động.

Tỉnh sẽ xây dựng hệ thống quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh và điều chỉnh mục tiêu thu hút đầu tư tập trung vào các lĩnh vực thương mại dịch vụ, các dự án phát triển đô thị, dự án nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp đô thị, tập trung thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh với mô hình liên kết ba nhà.

UBND tỉnh phân công cụ thể các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt các nhóm giải pháp: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư; cải thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ thu hút đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả xúc tiến, kêu gọi đầu tư, phát triển mô hình 3 nhà: nhà nước , nhà khoa học và doanh nghiệp.

Báo cáo của  Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BD, năm 2016, tỉnh đã thu hút được gần 20.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh và hơn 2 tỷ 118 triệu USD vốn FDI. 7 tháng đầu năm 2017,  tỉnh đã thu hút thêm 30.500 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, tăng 65% so với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2017, thu hút vốn FDI đạt 1 tỷ 800 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng 40%.

Kết quả thu hút đầu tư và hoạt động ổn định của các doanh nghiệp góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH . Ghi nhận ý kiến từ ngành chức năng, thực hiện tốt các nội dung của chương trình đổi mới thu hút đầu tư, thì mục tiêu thu hút đầu tư của tỉnh BD đề ra trong 5 năm 2016-2020 hoàn toàn có tính khả thi, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.