Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương đã quay trở lại bình thường như trước đại dịch, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 9 tháng qua ước tăng 7,36% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến tăng trưởng đạt từ 8 - 8,3% trong năm 2022.