Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương, trong Quý I/2024, doanh số cho vay đạt trên 417 tỷ đồng với trên 7.300 lượt khách hàng vay vốn. Trong Quý II/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu tín dụng, các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao, đảm bảo đủ vốn cho các chương trình cho vay.