Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, đến nay, tỉnh đã giải ngân kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho 10.464 lượt doanh nghiệp, 1.257.834 lao động với số tiền hơn 823,5 tỉ đồng (đạt hơn 85%).