Ngày 4-4, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2017. Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn trong công tác nhân đạo, cứu người. Từ năm 2000, ngày 7-4 hàng năm được chọn là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện để tuyên truyền rộng rãi trong cả nước về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện cứu người. Hàng năm, các cấp, ngành trong tỉnh đều triển khai thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện , thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh cho nhân dân trong tỉnh và khu vực miền Đông Nam bộ.