Tuần lễ Áo dài năm 2024 kéo dài từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2024 trên phạm vi toàn quốc. Tại Bình Dương, Liên đoàn lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ phụ nữ cả nước mặc áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phát động tối qua.