Nhiều năm qua, Bình Dương liên tục nằm trong tốp đầu cả nước về xuất nhập khẩu. Tuy vậy, trong niềm vui đó, tỉnh vẫn còn nỗi lo về hạ tầng giao thông đường bộ lẫn đường thủy để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn cho ngành logistics của địa phương. Bằng sự năng động, sáng tạo không ngừng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, những năm qua, Bình Dương đã gặt hái được những thành công lớn về mọi mặt. Việc Bình Dương đặt quyết tâm cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, đặc biệt là giao thông đường thủy sẽ góp phần giải phóng hàng hóa, dần đổi thay bộ mặt toàn tỉnh, giúp tỉnh thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.