Với việc chú trọng đầu tư hiệu quả, môi trường đầu tư ở Bình Dương ngày càng được cải thiện tốt hơn, đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đánh giá, hiện nay, dòng vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư vào địa phương tiếp

Với việc chú trọng đầu tư hiệu quả, môi trường đầu tư ở Bình Dương ngày càng được cải thiện tốt hơn, đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đánh giá, hiện nay, dòng vốn từ các thành phần kinh tế  đầu tư vào địa phương  tiếp tục gia tăng.

Báo cáo của Sở kế hoạch đầu tư, từ đầu năm đến ngày 15-5-2017, toàn tỉnh đã thu hút được 16.618 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh, gồm 1986 doanh nghiệp đăng ký mới và 368 doanh nghiệp tăng vốn. Thu hút đầu tư nước ngoài hơn 1 tỷ 490 triệu USD vốn FDI, vượt chỉ tiêu kế hoạch của cả năm với 73 dự án đầu tư đăng ký mới và 35 dự án tăng vốn. Từ đầu năm đến nay, đã có 1 số nhà máy khánh thánh đi vào hoạt động.

Trong các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển KTXH 5 năm 2016-2020, tỉnh Bình Dương sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Chương trình đổi mới thu hút đầu tư của tỉnh BD xác định rõ trọng tâm, trọng điểm thu hút đầu tư trong giai đọan 2016-2020. Theo đó, tỉnh tiếp tục có sự lựa chọn, cân nhắc các dự án đầu tư.

Để giữ vững và nâng cao chất lượng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Bình Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, áp dụng những chính sách, biện pháp thông thoáng và linh hoạt hơn nữa trong việc mời gọi và thu hút đầu tư, đặc biệt là việc xây dựng và phát triển Bình Dương trở thành “đô thị thông minh”. Đầu tư hiệu quả, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện tốt hơn, BD luôn là sự lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư.