Trong nhiều năm liền, công tác tư pháp của tỉnh BD được Bộ Tư pháp đánh giá là một trong những điểm sáng của ngành tư pháp cả nước với những hoạt động triển khai đúng hướng, đồng bộ, tích cực và hiệu quả. Từ đó, đã đem đến nhiều thành tích xuất sắc cho ng

Trong nhiều năm liền, công tác tư pháp của tỉnh Bình Dương được Bộ Tư pháp đánh giá là một trong những điểm sáng của ngành tư pháp cả nước với những hoạt động triển khai đúng hướng, đồng bộ, tích cực và hiệu quả. Từ đó, đã đem đến nhiều thành tích xuất sắc cho ngành Tư pháp; nhất là việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Nếu như năm 2007, Bình Dương chỉ có 2 phòng công chứng, thì sau 10 năm triển khai chương trình xã hội hóa, đến nay, toàn tỉnh đã có đến 26 phòng công chứng và văn phòng công chứng tư nhân. Theo Sở Tư pháp tỉnh, 26 tổ chức hành nghề công chứng thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu công chứng, chứng thực của người dân. Trong năm 2016, tổng số lượng vụ việc công chứng là 204.101 vụ việc, tăng 43.479 hợp đồng, giao dịch so với năm trước. Riêng quý 1 năm 2017, số lượng vụ việc công chứng gần 55.000 vụ việc. Sự phát triển nhanh chóng của các văn phòng công chứng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bảo đảm tính pháp lý cho các quan hệ dân sự, tạo môi trường tin cậy, cũng như góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính.

Theo lãnh đạo Sở Tư pháp, nhiều năm qua, đơn vị đã bám sát kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, đã chú trọng hướng mạnh về cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phong phú, đa dạng; tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, theo dõi, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Năm 2016, Bình Dương vinh dự được Bộ Tư pháp xếp hạng đầu cả nước về cải cách tư pháp. Đây là động lực để toàn ngành phát huy hơn nữa vai trò trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh xã hội hóa, siết chặt quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đưa công tác này đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu pháp lý của người dân. Và đích cuối cùng, công tác cải cách tư pháp càng hiệu quả, sẽ càng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.