Để ngành công nghiệp của Tỉnh phát triển bền vững, Bình Dương đang tập trung nhiều giải pháp thu hút đầu tư vào ngành công nghệ, giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường.