Để đáp ứng tốt hơn về nhà ở cho người lao động, Tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng chung tay xây thêm nhà ở xã hội, cải tạo nhà trọ trên địa bàn.