Thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội mở đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, tạo mỹ quan, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.