Bình Dương tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy lớn tại quán karaoke An Phú