Tỉnh Bình Dương luôn nằm trong top đầu có có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước. Đây cũng là thách thức cho Bình Dương: bẫy thu nhập trung bình đến sớm hơn các tỉnh thành khác.