Với hơn 28 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào tỉnh, Bình Dương hiện đứng thứ 2 sau TPHCM thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước. Năm nay dòng vốn FDI đầu tư đạt hơn 2,5 tỷ USD.

Với hơn 28 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào tỉnh, Bình Dương  hiện đứng thứ 2 sau TPHCM thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước. Năm nay dòng vốn FDI đầu tư đạt hơn 2,5 tỷ USD.

Năm 2017, Bình Dương đặt chỉ tiêu thu hút vốn FDI 1 tỷ 400 triệu USD. Báo cáo của Sở kế hoạch đầu tư, đến ngày 15/11, tỉnh đã thu hút được 2 tỷ 514  triệu USD, gồm 178 dự án cấp mới với số vốn 1 tỷ 302 triệu USD, 104 lượt dự án tăng vốn thêm hơn 1 triệu USD, 75 dự án góp vốn gần 250 triệu USD. Như vậy, so với kế hoạch năm, thì vốn FDI thu hút đã vượt 80%.  Đa số các dự án đăng ký mới đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo:

Cũng theo Sở kế hoạch và đầu tư, năm nay và những năm tiếp theo, Bình Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, áp dụng những chính sách thông thoáng và linh hoạt hơn nữa trong việc mời gọi thu hút đầu tư, đặc biệt là việc xây dựng và phát triển Bình Dương trở thành đô thị thông minh. Tỉnh cũng sẽ đổi mới và tăng cường xúc tiến đầu tư, tập trung vào các đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh, các tập đoàn lớn kinh tế lớn trên thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch.

Báo cáo của ngành chức năng: nhìn chung năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ổn định và có tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%; Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 28 tỷ 533 triệu USD, tăng 17,6%. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,6% chiếm 83%. Năm nay, xuất siêu của tỉnh đạt trên 4,7 tỷ USD. Sản xuất kinh doanh thuận lợi -  hiệu quả là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư quyết định đầu tư và đầu tư lâu dài tại tỉnh BD. Đến nay, tỉnh đã thu hút 3.027 dự án có vốn đầu tư nước  ngoài với tổng số vốn đăng ký 28.28 tỷ USD, đứng thứ 2 sau TPHCM thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước.