Bình Dương tiếp tục là điểm đến lý tưởng đối với nhà đầu tư. Trong 9 tháng qua, Bình Dương đón thêm 54 dự án đầu tư nước ngoài FDI và 4.815 doanh nghiệp đăng ký mới.