Năm 2024 Bình Dương sẽ tăng tốc, nhanh chóng mở rộng diện tích các khu công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.