Trên tinh thần quyết liệt tìm giải pháp thu hút đầu tư trong và ngoài nước một cách hiệu quả, chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương họp bàn cùng các sở ban ngành, đơn vị về xây dựng hệ sinh thái kiểu mới đa dạng, chất lượng, để định vị, lan tỏa thương hiệu Tỉnh ra toàn thế giới.