Sau 3 ngày diễn ra tại Bình Dương (từ ngày 25 đến 27/9), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ấn Độ Horasis năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Thêm một dấu ấn về những hội nghị quốc tế, những hoạt động kinh tế đối ngoại năng động và hiệu quả của tỉnh Bình Dương.