Ngày 8/12, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.