40 năm, BTV đã đi qua một chặng đường dài với những dấu ấn không bao giờ phai  trong tâm trí của những người con đã góp phần vun đắp cho ngôi nhà lớn này. Sinh nhật lần thứ 40, cùng nhìn lại những tháng ngày vất vả nhưng đầy hạnh phúc... với những tình cảm yêu thương đong đầy!