Ngày 2/10/1977, Đài Phát thanh Sông Bé nay là Đài Phát thanh – Truyền Bình Dương (BTV) chính thức được thành lập. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, 45 năm qua, BTV liên tục phát triển về mọi mặt, trở thành một cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện, có được vị trí tin yêu trong lòng công chúng gần xa.