Bức tranh này lần đầu tiên được tìm thấy trong bộ sưu tập hoàng gia của vua Charles đệ nhất, vốn bị biến mất từ năm 1763 đến 1900. Đến năm 1958, bức họa có mặt trong một cuộc đấu giá của Sotheby và được bán cho một nhà sưu tầm người Mỹ với giá chưa đầy 60 đôla.