Theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 20/3/2018, cả nước đã có 648.010 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 48 triệu hồ sơ.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến ngày 20/3/2018, cả nước đã có 648.010 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 48 triệu hồ sơ.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng chiếm tỷ lệ 96,21% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Hiện đã có hơn 976.000 giao dịch nộp thuế điện tử và số tiền đã nộp ngân sách nhà nước từ 1/1/2018 đạt trên hơn 120,6 ngàn tỷ đồng. Đáng chú ý, tính từ 1/1/2018 đến ngày 20/3/2018, đã có hơn 2.800 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử. Hiện 63 Cục Thuế và Tổng cục Thuế đều đã có trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin thuế. Các dịch vụ nộp thuế điện tử đối với cá nhân đã được mở rộng diện thí điểm để sớm nhân rộng ra toàn quốc.