Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với cả nước, chiều nay, các trường đại học ở Bình Dương đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1.